Vega-shop.RU -    .
Vega-shop.RU -    .
: 20.04.2021
:      

, CD-R, CD-RW, MD, .. . .

, , , . , , .. USB

,,,, , , .

, , , .. CD

, .

, , , ,

, , , , , , , , ,

, , , ,

,. ,, ,

, , , FM,,, ()

-

,, ,

, , , , , , , .

, , CD/DVD/MP3-

-

, , , -

-

, , , ,

DVB-T2

-

, , .

, , , , , .

3D

3D , , ABS PLA

, , ,
: 12180.
: 355 406.

:  << 350 351 352 353 354  355 356 357 358 359 360  >> 

==>

:

14858

R2KN

150170V 1A

: 22 .
22 .
submit
1 .22 .
10 .20 .
:

28706

R2KS

120145V

: 37 .
5 .
:

14859

R2KY

130155V 1A

: 16 . ( 2 )
26 .
1 .20 .
2 .16 .
:

14860

R2M

135180V 1A

: 15 . ( 2 )
41 .
1 .20 .
2 .15 .
:

545

RM25 (MA2560)

5061V RM25 (AVALANCHE DIOD RM25) _ - .

: 50 .
11 .
submit
1 .50 .
10 .45 .
:

18877

ZENER 100V 1W (1N4764, BZV85-C100V)

=1.3W (BZX)

: 9 . ( 3 )
152 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .9 .
submit
1 .20 .
100 .7.5 .
:

68777

ZENER 100V 5W (1N5378)

: 147 .
163 .
submit
1 .147 .
10 .133 .
100 .118 .
:

14890

ZENER 10V 1/2W (BZX79-C10, BZX55-C10, 1N5240)

: 3 . ( 7 )
334 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .3 .
submit
1 .20 .
100 .2.5 .
200 .2.5 .
:

14891

ZENER 10V 1W (1N4740, BZV85-C10V)

=1.3W (BZX)

: 4 . ( 5 )
162 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
submit
1 .20 .
100 .3.5 .
:

47612

ZENER 10V 5W (1N5347)

: 24 .
141 .
submit
1 .24 .
10 .22 .
100 .20 .
:

14893

ZENER 11V 1/2W (BZX55C11, BZX79-C11, 1N5241)

: 3 . ( 7 )
501 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .3 .
submit
1 .20 .
100 .2.5 .
200 .2.5 .
500 .2.5 .
:

29041

ZENER 11V 1/2W TZMC11 smd DO-213AA

: 3 . ( 7 )
295 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .3 .
submit
1 .20 .
100 .2.5 .
200 .2.5 .
:

18862

ZENER 11V 1W (1N4741, BZV85-C11V)

=1.3W (BZX)

: 4 . ( 5 )
72 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
:

14895

ZENER 12V 1/2W (8NSF12, BZX79-C12, BZX55-C12, 1N5242)

: 3 . ( 7 )
317 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .3 .
submit
1 .20 .
100 .2.5 .
200 .2.5 .
:

24307

ZENER 12V 1/2W (BZV55-C12) smd SOD80

d=1.6mm l=3.4mm

: 2 . ( 10 )
273 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .2.86 .
8 .2.5 .
9 .2.22 .
10 .2 .
submit
1 .20 .
200 .1.5 .
:

14896

ZENER 12V 1W (1N4742, 1Z12, BZV85-C12V)

=1.3W (BZX)

: 4 . ( 5 )
118 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
submit
1 .20 .
100 .3.5 .
:

14897

ZENER 12V 5W (1N5349)

: 25 .
76 .
submit
1 .25 .
10 .23 .

26214

ZENER 12V B12 (EQB01-12)

: 27 .
0 .
:

14899

ZENER 13V 1/2W (BZX79-C13, BZX55-C13, 1N5243)

: 3 . ( 7 )
304 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .3 .
submit
1 .20 .
100 .2.5 .
200 .2.5 .
:

14900

ZENER 13V 1W (1N4743, BZV85-C13V)

=1.3W (BZX)

: 5 . ( 4 )
123 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
submit
1 .20 .
100 .4 .
:

43015

ZENER 13V 5W (1N5350)

: 22 .
69 .
submit
1 .22 .
10 .20 .
:

69685

ZENER 140V 5W (1N5382)

: 36 .
18 .
submit
1 .36 .
10 .33 .
:

68728

ZENER 14V 5W (1N5351)

: 36 .
15 .
submit
1 .36 .
10 .33 .
:

35082

ZENER 150V 5W (1N5383)

: 22 .
119 .
submit
1 .22 .
10 .20 .
100 .18 .
:

14902

ZENER 15V 1/2W (RD15E, HZ15-2, BZX79-C15, BZX55C15, 1N5245)

: 2 . ( 10 )
299 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .2.86 .
8 .2.5 .
9 .2.22 .
10 .2 .
submit
1 .20 .
200 .1.5 .
:

71661

ZENER 15V 1/4W (BZX84-C15) smd SOT23

: 4 . ( 5 )
64 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
:

14903

ZENER 15V 1W (1N4744, BZV85-C15V)

=1.3W (BZX)

: 4 . ( 5 )
143 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
submit
1 .20 .
100 .3.5 .
:

42730

ZENER 15V 5W (1N5352)

: 22 .
30 .
submit
1 .22 .
10 .20 .
:

14904

ZENER 16V 1/2W (BZX79-C16, BZX55-C16, 1N5246)

: 4 . ( 5 )
126 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
submit
1 .20 .
100 .3.5 .
:

32750

ZENER 16V 1/2W (TZMC16) smd Minimelf/DO-213AA/SOD-80C

: 7 . ( 3 )
111 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .7 .
submit
1 .20 .
100 .6 .
:  << 350 351 352 353 354  355 356 357 358 359 360  >> 

==>

2021 © Vega-shop.ru

 -