Vega-shop.RU -    .
Vega-shop.RU -    .
: 5.10.2022
:      

, CD-R, CD-RW, MD, .. . .

, , , . , , .. USB

,,,, , , .

, , , .. CD

, .

, , , ,

, , , , , , , , ,

, , , ,

, , , , ,

, , , FM,,, (),

-

,, ,

, , , , , , , .

, , CD/DVD/MP3-

-

, , , -

-

, , , ,

DVB-T2

-

, , .

, , , , , .

3D

3D , , ABS PLA

, , , ,

, ,
: 2399.
: 34 80.

:  << 30 31 32 33  34 35 36 37 38 39 40  >> 

==>

:

37537

SV5.5-5

: 14 . ( 2 )
77 .
1 .20 .
2 .14 .
submit
1 .20 .
20 .10 .
50 .9 .
:

38180

SV5.5-5

: 11 . ( 2 )
408 .
1 .20 .
2 .11 .
:

12887

SV5.5-6L

AWG12-10 4-6 2

: 14 . ( 2 )
361 .
1 .20 .
2 .14 .
:

37967

SV5.5-6L

AWG12-10 4-6 2

: 13 . ( 2 )
352 .
1 .20 .
2 .13 .
submit
1 .20 .
10 .12 .
20 .10 .
50 .8 .
100 .6.5 .
200 .5.5 .
:

58038

SV5.5-6L

AWG12-10 4-6 2

: 15 . ( 2 )
140 .
1 .20 .
2 .15 .
:

50820

SV5.5-6S 08-0153

: 17 . ( 2 )
367 .
1 .20 .
2 .17 .
submit
1 .20 .
10 .14 .
20 .12 .
50 .11 .
100 .9 .
200 .7 .
:

50629

SV5.5-8 08-0154

AWG12-10 4-6 2

: 17 . ( 2 )
82 .
1 .20 .
2 .17 .
submit
1 .20 .
10 .14 .
20 .12 .
50 .11 .
:

37658

SV5.5-8

AWG12-10 4-6 2

: 11 . ( 2 )
73 .
1 .20 .
2 .11 .
submit
1 .20 .
20 .8 .
50 .7 .
:

38181

SV5.5-8

: 22 .
127 .
submit
1 .22 .
10 .18 .
20 .16 .
50 .14 .
100 .11 .
:

39368

SV5.5-8

: 5 . ( 4 )
349 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
submit
1 .20 .
50 .3.5 .
100 .3.5 .
200 .3.5 .
:

50632

SVS1.25-4s REXANT 08-0112

0.5-1.5../d=4.30/B=7.20/F=7.20/L=22.0/D=4.30/E=10.5/

: 6 . ( 4 )
144 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .6 .
submit
1 .20 .
50 .4 .
100 .3 .
:

88540

SVS1.25-5

5

: 4 . ( 5 )
100 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
submit
1 .20 .
50 .3.5 .
100 .2.5 .
:

50633

SVS2-4 REXANT 08-0132

1.5-2.5../d=4.20/B=7.20/F=6.50/L=22.5/D=4.90/E=11.0/

: 8 . ( 3 )
169 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .8 .
submit
1 .20 .
20 .6.5 .
50 .5 .
100 .4 .
:

50634

SVS2-5 REXANT 08-0133

1.5-2.5../d=5.30/B=8.00/F=6.50/L=22.5/D=4.90/E=11.0/

: 8 . ( 3 )
133 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .8 .
submit
1 .20 .
20 .6.5 .
50 .5 .
100 .4 .
:

50635

SVS2-6 REXANT 08-0134

1.5-2.5../d=6.40/B=10.8/F=7.70/L=23.5/D=4.90/E=11.0/

: 8 . ( 3 )
78 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .8 .
submit
1 .20 .
20 .7 .
50 .5 .
:

50769

TE 0508 (. . . . ) REXANT 08-2801 SQ0521-0001

SQ0521-0001 20.52/F=8.0/L=14.5/W=5.0/B=6.5/D=1.8/C=1.5

: 4 . ( 5 )
449 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
submit
1 .20 .
50 .2.5 .
100 .2 .
200 .2 .
:

50663

TE 06-14 (.) REXANT 08-2811

: 102/B=14/d=4.9/

: 12 . ( 2 )
174 .
1 .20 .
2 .12 .
submit
1 .20 .
20 .9 .
50 .7.5 .
100 .6 .
:

50664

TE 10-14 (. . . .) REXANT 08-2812 SQ0521-0012

SQ0521-0012 : 102/B=14/d=6.2

: 3 . ( 7 )
782 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .3 .
submit
1 .20 .
100 .2 .
200 .2 .
500 .2 .
:

69633

TE 1008 (.. . ) SQ0521-0004

SQ0521-0004 21.02/F=8.0/L=15.1/W=5.5/B=7.1/D=2.3/C=2.0 https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g25_nakonechniki_mednye_vtulochnye_izolirovannye_i/g2545_nakonechnik_te1008_1_0_8_mednyy_1_0mm2_vtulo

: 4 . ( 5 )
107 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
submit
1 .20 .
50 .3 .
100 .2 .
:

75617

TE 1010 (.. . ) SQ0521-0005

SQ0521-0005

: 5 . ( 4 )
2 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
:

50771

TE 16-14 (. . . .) REXANT 08-2813 SQ0521-0013

SQ0521-0013 216.02/F=14.0/L=31.3/W=19.0/B=17.3/D=8.7/C=8.3

: 20 .
378 .
submit
1 .20 .
10 .16 .
20 .14 .
50 .12 .
100 .10 .
200 .8 .
:

69746

TE 2510 (. . . . .) SQ0521-0008

SQ0521-0008 , L=18.5/10, 22.52

: 5 . ( 4 )
816 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
:

50768

TE 4012 (. . . . .) REXANT 08-2810 SQ0521-0010

SQ0521-0010 24.02/F=12.0/L=23.1/W=8.8/B=11.1/D=4.2/C=3.8

: 4 . ( 5 )
294 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
submit
1 .20 .
50 .3.5 .
100 .3.5 .
200 .3.5 .
:

50770

TE 7508 (. . . ) REXANT 08-2802 SQ0521-0002

SQ0521-0002 20.752/F=8.0/L=14.7/W=5.5/B=6.7/D=2.1/C=1.8

: 3 . ( 7 )
520 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .3 .
submit
1 .20 .
100 .2 .
200 .1.5 .
500 .1.5 .
:

75626

TE 7510 (. . . ) SQ0521-0003

SQ0521-0003

: 4 . ( 5 )
497 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
submit
1 .20 .
50 .3 .
100 .2 .
200 .2 .
:

50630

VS5.5-4 REXANT 08-0151

4.0-6.0./B=8.00/F=6.30/L=25.3/D=6.70/E=14.0/

: 16 . ( 2 )
97 .
1 .20 .
2 .16 .
submit
1 .20 .
10 .13 .
20 .12 .
50 .10 .
:

85277

1 0.5-1.0

: 39 .
24 .
submit
1 .39 .
10 .32 .
20 .28 .
:

85278

2 1.5-2.5

: 43 .
53 .
submit
1 .43 .
10 .35 .
20 .31 .
50 .26 .
:

50628

DJ431-3A d=3.5mm REXANT 08-0072

0.5-0.82/ 0.5/

: 8 . ( 3 )
136 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .8 .
submit
1 .20 .
20 .7 .
50 .5 .
100 .4 .
:

50625

DJ431-5A d=5.2mm REXANT 08-0073

0.5-0.82/W=10,0/E=17,0/

: 4 . ( 5 )
205 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
submit
1 .20 .
50 .3.5 .
100 .2.5 .
200 .2.5 .
:  << 30 31 32 33  34 35 36 37 38 39 40  >> 

==>

2022 © Vega-shop.ru

 -