Vega-shop.RU -    .
Vega-shop.RU -    .
: 20.04.2021
:      

, CD-R, CD-RW, MD, .. . .

, , , . , , .. USB

,,,, , , .

, , , .. CD

, .

, , , ,

, , , , , , , , ,

, , , ,

,. ,, ,

, , , FM,,, ()

-

,, ,

, , , , , , , .

, , CD/DVD/MP3-

-

, , , -

-

, , , ,

DVB-T2

-

, , .

, , , , , .

3D

3D , , ABS PLA

, , ,
: 12180.
: 358 406.

:  << 350 351 352 353 354 355 356 357  358 359 360  >> 

==>

:

32129

ZENER 4V3 1/4W (BZX84-C4V3) smd SOT23

: 3 . ( 7 )
135 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .3 .
submit
1 .20 .
100 .2.5 .
:

14869

ZENER 4V3 1W (1N4731, BZV85-C4V3)

=1.3W (BZX)

: 4 . ( 5 )
118 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
submit
1 .20 .
100 .3.5 .
:

14872

ZENER 4V7 1/2W (MA4047, RD4.7JS, BZX79-C4V7, 1N5230)

: 3 . ( 7 )
362 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .3 .
submit
1 .20 .
100 .2.5 .
200 .2.5 .
:

28497

ZENER 4V7 1/2W TZMC4V7 smd DO-213AA

: 7 . ( 3 )
102 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .7 .
submit
1 .20 .
100 .6 .
:

66041

ZENER 4V7 1/4W (BZX84-C4V7) smd SOT23

: 7 . ( 3 )
88 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .7 .
:

18856

ZENER 4V7 1W (1N4732, BZV85-C4V7)

=1.3W (BZX)

: 5 . ( 4 )
179 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
submit
1 .20 .
100 .4 .
:

68790

ZENER 4V7 5W (1N5337)

: 30 .
84 .
submit
1 .30 .
10 .27 .
:

30987

ZENER 51V 1/2W (BZX55-C51, BZX79-C51)

: 5 . ( 4 )
134 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
submit
1 .20 .
100 .4.5 .
:

18870

ZENER 51V 1W (1N4757, BZV85-C51V)

=1.3W (BZX)

: 6 . ( 4 )
76 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .6 .
:

70051

ZENER 51V 5W (1N5369)

: 31 .
18 .
submit
1 .31 .
10 .28 .
:

24228

ZENER 56V 1/2W (BZX79-C56)

: 3 . ( 7 )
100 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .3 .
:

65505

ZENER 56V 1/2W smd DO-213

: 3 . ( 7 )
166 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .3 .
submit
1 .20 .
100 .2.5 .
:

18871

ZENER 56V 1W (1N4758, BZV85-C56V)

=1.3W (BZX)

: 6 . ( 4 )
123 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .6 .
submit
1 .20 .
100 .5 .
:

14874

ZENER 5V1 1/2W (MA4051, BZX79-C5V1, BZX55-C5V1, 1N5231)

: 2 . ( 10 )
280 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .2.86 .
8 .2.5 .
9 .2.22 .
10 .2 .
submit
1 .20 .
200 .1.5 .
:

66042

ZENER 5V1 1/4W (BZX84-C5V1) smd SOT23

: 3 . ( 7 )
385 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .3 .
submit
1 .20 .
100 .2.5 .
200 .2.5 .
:

18857

ZENER 5V1 1W (1N4733, BZV85-C5V1)

=1.3W (BZX)

: 5 . ( 4 )
103 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
submit
1 .20 .
100 .4 .
:

44634

ZENER 5V1 5W (1N5338) (BZX284-C5V 4w)

: 28 .
11 .
submit
1 .28 .
10 .26 .
:

54128

ZENER 5V6 1/2W (BZV55-B5V6) smd SOD80

B-2% C-5%

: 4 . ( 5 )
47 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
:

14876

ZENER 5V6 1/2W (MA4056, BZX79-C5V6, BZX55-C5V6, 1N752A)

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/76528/MICROSEMI/1N752A-1.html

: 3 . ( 7 )
190 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .3 .
submit
1 .20 .
100 .2.5 .
:

29095

ZENER 5V6 1/2W TZMC5V6 smd DO-213AA

: 7 . ( 3 )
90 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .7 .
:

14877

ZENER 5V6 1W (1N4734, BZV85-C5V6)

=1.3W (BZX)

: 5 . ( 4 )
358 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
submit
1 .20 .
100 .4 .
200 .4 .
:

42729

ZENER 5V6 5W (1N5339)

: 28 .
102 .
submit
1 .28 .
10 .26 .
100 .23 .
:

41788

ZENER 62V 1/2W (BZX79-C62)

: 4 . ( 5 )
121 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
submit
1 .20 .
100 .3.5 .
:

18872

ZENER 62V 1W (1N4759, BZV85-C62V)

=1.3W (BZX)

: 5 . ( 4 )
16 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
:

68774

ZENER 62V 5W (1N5372)

: 12 . ( 2 )
199 .
1 .20 .
2 .12 .
submit
1 .20 .
100 .10 .
:

18873

ZENER 68V 1W (1N4760, BZV85-C68V)

=1.3W (BZX)

: 5 . ( 4 )
72 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
:

68785

ZENER 6V0 5W (1N5340)

: 23 .
36 .
submit
1 .23 .
10 .21 .
:

14879

ZENER 6V2 1/2W (MA4062, HZ 6C2, BZX79-C6V2, BZX55C-6V2, 1N5234)

: 3 . ( 7 )
405 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
6 .3.33 .
7 .3 .
submit
1 .20 .
100 .2.5 .
200 .2.5 .
:

18858

ZENER 6V2 1W (1N4735, BZV85-C6V2)

=1.3W (BZX)

: 4 . ( 5 )
210 .
1 .20 .
2 .10 .
3 .6.67 .
4 .5 .
5 .4 .
submit
1 .20 .
100 .3.5 .
200 .3 .
:

68786

ZENER 6V2 5W (1N5341)

: 22 .
44 .
submit
1 .22 .
10 .20 .
:  << 350 351 352 353 354 355 356 357  358 359 360  >> 

==>

2021 © Vega-shop.ru

 -